Selv om direktøren i Bornholms Havbrug negligerer den massive forurening, havbruget tilfører Østersøen, ved at tale om store havdybder, stærk strøm og nul foderspild, så er det et faktum, at forureningen ikke ’fordamper’ op i den blå luft, men forbliver i Østersøen og svarer til en ganske anseelig mængde spildevand.

Et andet uhensigtsmæssigt forhold er undslupne burfisk: først forsvandt en stor flok, da burene rev sig løs i april og senest er x antal svært overvægtige regnbueørreder forsvundet umiddelbart før slagtningen i november. Nogle af dem er fundet ved og i Søbækken, hvilket kan skabe bekymring for vandløbets havørredbestand, idet regnbueørreder gerne mæsker sig i ørredæg og – yngel. På lang sigt kan man frygte for konsekvenserne for bestanden i andre bornholmske vandløb.

For det tredje kan man spørge, om så fede tamfisk overhovedet er egnet til menneskeføde? Man kan frygte for den burfiskspisende befolknings sundhed, idet de normalt sunde ’omega 3-fedtsyrer’, der findes i vilde, fede fisk, i denne slags overvægtige tamkræ er erstattet af usunde ’omega 6-fedtsyrer’.

Mvh Poul Stadler