Medlemskab

Kontingent:
Kontingent i Bornholms Trollingklub p.t.:
Kontingent skal indbetales via netbank eller i banken til Sydbank konto nr: 6060-0005228232.
ÅRSKONTINGENT løber fra1/3-28(29)/2

Priser:
Medlem : 450,00 kr.
Husstandsmedlem (pr. person udover det fulde medlem): 150,00 kr.
SIDSTE BETALINGSFRIST 1. marts.
Sydbank konto nr. 6060-0005228232

Ved fornyelse af medlemskab, skal du blot indbetale beløbet til ovenstående Sydbank konto, via netbank eller i banken med TYDELIG angivelse af navn.

Ved indmeldelse gør du det samme, men sender også nedenstående oplysninger til kassereren:  kas@bornholmstrollingklub.dk: navn, adresse, postnr., by, tlf. og  mail.

Hvis du vil kontakte den samlede bestyrelse, så kan det ske på denne mailadresse: bestyrelse@bornholmstrollingklub.dk.

Hvis du vil i kontakt med Peter Pedersen er det på: form@bornholmstrollingklub.dk.

Kasseren når du nemt via: kas@bornholmstrollingklub.dk.

Blogbestyrer og postmester: btk@bornholmstrollingklub.dk.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

– Søren Sjøberg Nielsen
– Bill Hansen (40412855)
– Preben Finne (21174101)
– Kim Finne (20133289)
– Peter Pedersen (21661335)
– Finn Skoubjerg (53509110)
– Anders Schou Jensen (20412560)
– Kenny Olsen (23389384)

Vores sponsorer

Nedenstående firmaer bakker i forskelligt omfang op om klubbens aktiviteter, så Bornholms Trollingklubs medlemmer kan jo passende gøre gengæld ved at støtte vores sponsorer!

Hovedsponsorer

Øvrige sponsorer