Svenskerne vil stoppe trollingfiskeriet

’Havs- og vattenmyndigheten’ i Sverige har stillet forslag om, at der ved trollingfiskeri i Østersøen efter laks kun må hjemtages udsætningslaks, hvor fedtfinnen er klippet, og de svenske Sportsfiskarne bakker op om forslaget: – Som situationen er nu for de svage bestande af vildlaks slutter vi op om HaV:s forslag om at stoppe fangst af vild østersølaks ved trolling, siger Stefan Nyström, Sportsfiskernes generalsekretær.

De svenske myndigheder og de svenske sportsfiskere har med forslaget og opbakningen i realiteten sat en stopper for trollingfiskeriet. Naturligvis kan man stadig sejle rundt med grejerne i vandet, men chancen for at få en laks med hjem er mikroskopisk. Myndighederne tror åbenbart, at udsætning af laks i Østersøen foregår på præcis samme måde som i de svenske søer, hvor vildlaks skal genudsættes, men her fedfinneklippes udsætningslaksene faktisk. Ved udsætningerne rundt om Østersøen er det de færreste laks, der fedtfinneklippes.

Forslaget er sendt i høring og indvendinger skal være fremsendt senest 15. juni.

Se mere på http://www.havochvatten.se/om-oss/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F759104

og på http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/Artikelcentral/tabid/504/smid/385/ArticleID/978/reftab/677/Default.aspx.

 

Forhåbentlig spreder sådanne latterlige forslag sig ikke til dansk farvand, for så er det goodbye til Trolling Master Bornholm, Påsketræf, charterfiskeri efter laks, tilrejsende lakseturister og økonomisk indsprøjtning til Bornholm i ydersæsonen!

 

Mvh Postmaster