Kære medlemmer

Bestyrelsen er så småt ved at komme i omdrejninger med hensyn til planlægning af diverse arrangementer, se hjemmesiden: Aktivitetskalender | bornholmstrollingklub.dk.

 

Vedr. Generalforsamling 2021, så overvejer bestyrelsen at udskyde den aflyste i år til næste ordinære generalforsamling i marts 2022, hvis ingen medlemmer protesterer over det. Hvis nogen mener, at årets generalforsamling skal afholdes så snart som muligt, så send en mail til bestyrelsen: bestyrelse@bornholmstrollingklub.dk.

 

Vedr. Bornholmerlaksen, så starter den i år ikke med en tur til Chr. Ø, men dog med en fiskekonkurrence med flotte præmier. Der må fiskes fra egen havn, men opvejning foregår i Tejn, hvis man vil dyste om præmierne og være med til fællesspisning. Det foregår lørdag den 9. oktober (alternativt søndag den 10. okt.) afhængig af vejret. Flere detaljer og info om tilmelding på mail senere. Uanset vejret så kan der tilmeldes laks til Bornholmerlaksen fra og med 9. oktober, hvis man har betalt i tide. Deltagelse i BHL koster stadig 300 kr., som betales til klubbens konto i Sydbank:  6060-0005228232. Husk navn og mrk. BH-LAKS på indbetaling.

 

Med venlig hilsen og Knæk & Bræk

Bestyrelsen