En lille flok af klubbens ca. 100 medlemmer, TV2/Bornholm samt havnens folk mødte op for at inspicere det nye renserum på Tejn havn.
Mange har bidraget til etableringen: BRK med overdragelse og indretning af lokalet, Tejn Smedeforretning med ståltrappe, Daglig Brugsen Tejn med pølser og tilbehør, XL Allinge med akustikplader og Sandkaascafeen med arbejdskraft og alt muligt andet. Tak for det! Bestyrelsen/Postmester.