På klubaften var de nyeste restriktioner, der vedrører vores fiskeri på tapetet:

 

Torsk

Max 1 torsk om dagen, bortset fra perioden 15. januar til 31. marts, hvor al torskefangst er forbudt.

Fiskeriet skal foregå i vestlige Østersø inden for 6 sømil.

(Forordningen artikel 8)

 

Laks

Rekreativt fiskeri efter laks er forbudt i underafsnit 22-31. Enhver laks, der fanges, skal øjeblikkeligt genudsættes i havet, (helst så levende som muligt, men også selv om den er døende eller død).

Bortset fra ovenstående, så alligevel:

Der må beholdes én laks med afklippet fedtfinne pr. fisker pr. dag. (en fedtfinneklippet laks over mindstemålet, der ikke kan genudsættes levende, skal tages med i land og dagens laksefiskeri er dermed slut. Man kan altså ikke fortsætte fiskeriet og vente på kæmpelaksen, hvis man allerede har en død fedtfinneklippet laks uanset størrelse over mindstemål liggende i kassen.)

Alle fisk af alle fiskearter, der beholdes, skal landes hele. (Ingen filetering eller kirurgiske indgreb, bortset fra gællestikning/blodaftapning)

(Forordningen artikel 9)

 

Kortbilag på Kort_-_Max_1_torsk_og_1_laks_i_2022_med_signaturforklaring.pdf (fiskeristyrelsen.dk)

 

På mødet fremgik det, at bestemmelsen i artikel 10 (Foranstaltninger til bevarelse af havørred- og laksebestandene i underafsnit 22-32) om forbud mod havørredfangst uden for 4 sømil nok også var gældende for lystfiskere, men det vedrører kun erhvervsfiskeri.

 

På mødet blev der også snakket om bøder ved overtrædelse, men beløbsstørrelse har man endnu ikke drøftet. Den fastsættes først, når der opstår en sag, har Fiskerikontrollen oplyst i dag..

 

Mvh Postmaster