Hej venner

 

For at fremme informationen omkring klubbens arbejde, så i kan se hvad vi har gang i, har vi i bestyrelsen vedtaget, at referaterne fra vores bestyrelsesmøder næsten ubeskåret bliver vist her på blokken ( vi censurerer ved personsager og lignende).

 

Med venlig  knæk og bræk hilsen

Anders

 

  Referat, bestyrelsesmøde 18. maj 2010. Bornholms Trollingklub.

 

 

Deltagere:

 

Formand :                                   Anders Schou Jensen (ASJ)

Næstformand:                            Mikkel Stenbæk (MS)

Kasserer:                                    Per Sjøstrøm (PS)

Best medl.:                                 Lejf K. Pedersen (LKP)

Best medl.:                                 Tim Sommer (TS)

Best suppl.:                                 Flemming Snowman (FS) (afbud)

Best suppl.:                                 Mads Ørum (MØ)

Best suppl.:                                 Simon Christensen (SC)

 

Akt. udv. formand:                     Alex Kristoffersen (AK)

 

 

Dagsordenen

 

1.       Orientering

2.       Opfølgning på aktioner sidste referat

3.       Havne orientering (Simon)

4.       Bornholmerlaksen (afslutning 2010) andre aktiviteter

5.       Lakseudsætninger (Svar fra DTU aqua og laksesmolt i lakseklækkeriet)

6.       Ansøgning om fiskeri med planerboard

7.       Eventuelt

8.       Næste møde

 

Ad 1:

Kommer under de andre punkter.

 

Ad 2:

BTK lakseflag er delvis uddelt bla. til Trollingmaster Bornholm, de tages med til Bornholmerlaks afslutningen og deles ud her til de medlemmer der endnu ikke har fået flaget. Lejf får nogle med til medlemmer på Neksø kanten.

 

Ad 3:

SC har haft møde med Rønne havn, hvor der var opbakning til et samarbejdet vedr. den nye rampe i sydhavnen.

Priserne er 1000,- for et årskort, 200,- for et ugekort, 50,- for et dagskort og her får BTK medlemmer en rabat på 15 %. Kortene kan købes på havnekontoret (overfor Q8 tanken) eller man kan ringe og købe det af havnevagten mellem 06.00 og 24.00 (56950678)

MS sætter aftalen ind på hjemmesiden som vi generelt skal opdatere vedr. havne forhold.

 

SC påtalte igen de specielle forhold der er på øen i forbindelse med et fælles rampekort til de kommunale havne, som bl.a. ikke fungerer i Nørrekaas. SC har forfulgt sagen og har efter gentagne henvendelser til Morten (Nørrekaas) Jakob (BRK) og Sten Colberg ikke fået skriftligt svar. SC har indtil videre henvendt sig som privatperson, bestyrelsen anbefalede at han gik videre med sagen på BTK’s vegne.

Rampen i Snogebæk følges.

Forretningsgangen vedr. punktet er, at vi alle skal komme med input vedr. havnene, SC er tovholder sammen med MS, som får de opdaterede havnedata ind på hjemmesiden.

PS orienterede kort om Tegn klubhusprojekt, hvor han insisterede at selve betonstøbningen skal foregå på Bornholm.

 

Ad 4:

Bornholmerlaksens afslutningsarrangement 2010 foregår den 29. maj, kl. 16.00 på Verona.

Konkurrencen slutter kl. 12.00 (sidste indvejningstidspunkt)

Alle bestyrelsesmedlemmer forsøger at møde på Verona senest kl. 14.00 på dagen.

PS og TS sørger for pølser, øl/sodavand, gril-kul-optænding m.m.

Sponsorpræmierne sørger MS for at inddrive (sender kravet og inviterer dem til at møde op)

Bornholmer Færgen, First marine, DIBA. (husk evt. banner)

SC køber 3 ekstra gavekort hos vores grejbutik-sponsorer m.m. FS fremskaffer gaverne fra Garmin. Øvrige præmier ligger hos MS.

PS får sammen med MS og TS afstemt lodtræknings numrene med antallet af tilmeldte laks.

 

Andre aktiviteter:

Der var en del diskussion om aktivitetsudvalget, med baggrund i om AK fik den nødvendige opbakning fra øvrige akt-udv. medlemmer, spontankonkurrencen i Neksø, SC’s tilbud om arrangementer m.m.

Bestyrelsen ønskede mere struktur og langtidsplanlægning på fremtidige arrangementer.

Derfor ønskes snarest en plan for resten af årets aktiviteter, hvor der er enighed om at der kun skal være en aktivitet mere inden sommerferien (juli-august) udover Bornholmerlaksen. Her foreslog AK en spontan-tur anden weekend i juni.

Derefter skal der fokuseres på Simrishamntræffet, Christiansøturen, klubaftener ca. hver 14. dag i Bills hytte (i vinterhalvåret). Her skal dog SC’s tilbud om styring af arrangement i svømmehallen og undervisning i instrumenter indgå i klubaftenrækken.

SC vil/skal ikke indgå i aktivitetsudvalget.

 

Ad 5:

Svaret til Thomas Thomsen og os vedr. ny gang i lakseklækkeriet er desværre ikke positivt. PS sender en kopi af svaret til ASJ, som formidler det videre til bestyrelsen. Vi må se begrundelserne og forsøge igen.

ASJ var også blevet kontaktet vedr. 60.000 smolt som lakseklækkeriet ikke umiddelbart har afsætning for. ASJ har kontakte Stig Pedersen fra DTU aqua for at få ham med på en udsætningsmulighed, hvor vi som klub kan hjælpe med mærkning, økonomi m.m. Stig var dog ikke helt med på ideen. ASJ følger op.

 

Ad 6:

Der er afsendt en ny forespørgsel (med hjælp af Poul S) til fiskeridirektoratet om brug af spilene redskaber for trollingfiskere i Østersøen. Vi går sammen med Småbådsklubberne om ønsket, se vedhæftede ansøgning.

Håber på et positivt svar, da det vil give en større fiskeoplevelse når sideplanere kan undgås på linen.

 

Ad 7:

SC mente at der var alt for lidt info på hjemmesiden om bestyrelsens arbejde. Det var alle enige om og besluttede at bla bestyrelsesmøde referater skulle være delvis tilgængelige. ASJ sørger for at referatet kommer filtreret på Blokken, efter de 5 dages godkendelse.

Generelt skal vi alle benytte blokken meget mere, så snart der er nyheder eller andet som der skal informeres om. Hjemmesiden bør generelt være mere informativ.

 

ASJ havde fået endnu en henvendelse om mulighed for, at man kan have gæster i båden i forbindelse med at man deltager i Bornholmerlaksen. Det skulle evt koste bådejeren 500,- (+ de 200) at have et sådan kort, så man stadig kan være med i konkurrencen selvom konen eller en anden, ikke fiskene person, er med. Efter lang tids diskussion om emnet blev det besluttet, at vi tager emnet op som et punkt på næste bestyrelsesmøde (til august).

 

 

Ad 8:

Næste møde tirsdag 24. august kl. 19.00. sted senere.

 

 

19/05-10

Mvh Anders