Så er der kommet priser fra Nexø Havn, se mere på hjemmesiden