Sportsfiskere vil selv beskytte østersølaksen

 

De danske sportsfiskere går nu selv forrest og indfører en frivillig fangstbegrænsning og et højere mindstemål på den vilde østersølaks for at sikre de sårbare bestande.

 

Den vilde østersølaks er truet af overfiskning, forurening og dårlig adgang til gydepladserne i elvene. Selvom ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – anbefaler en årlig kvote til erhvervsfiskeriet i den åbne Østersø på højest 54.000 laks, er der netop nu givet tilladelse til at opfiske 108.000 laks I Østersøen. Altså en fordobling i forhold til den biologiske rådgivning. Dette antal skal ses i forhold til de cirka 3.000 laks, som ICES vurderer, at det rekreative fiskeri i Danmark årligt fanger.

 

Sportsfiskerne går forrest

De store trollingfiske-klubber og Danmarks Sportsfiskerforbund går nu forrest og indfører en frivillig begrænsning på fangsten af østersølaks.

– Det danske sportsfiskeri udgør ikke nogen trussel mod bestanden af vilde østersølaks. Alligevel har trollingfiskerne og Danmarks Sportsfiskerforbund i fælleskab valgt at gå forrest i kampen for at redde østersølaksen, siger Verner W. Hansen, der er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Ny fangstbegrænsning og mindstemål

Sportsfiskerne vil fremover anbefale, at der kun hjemtages maksimalt to laks per mand per dag. Samtidig skal mindstemålet hæves til 75 cm. Disse frivillige restriktioner vil blive en del af trollingklubbernes interne regler, som medlemmerne skal følge. Lovgivningen indeholder på nuværende tidspunkt ikke krav om fangstbegrænsning, og laksens mindstemål i fiskeriloven er 60 cm. Den frivillige begrænsning og det større mindstemål vil helt sikkert medføre et markant fald i antallet af hjembragte laks.

 

Genudsætning af vilde laks

Der udsættes mange laks i Østersøen. En del af dem kan genkendes på, at de har fået klippet fedtfinnen af. Det er derfor muligt at skelne mellem de udsatte og de meget værdifulde vildlaks.

– Sportsfiskerne vil fremover også opfordre til, at de vilde laks med fedtfinne bliver genudsat. Det vil dog ikke være et krav, men en opfordring, understreger Verner W. Hansen.

Samtidig vil Danmarks Sportsfiskerforbund og klubberne sætte mere fokus på det bæredygtige trollingfiskeri med mere information om fiskegrejer og -teknikker til korrekt håndtering, sådan at genudsætningen af vildlaksene og dem under mindstemålet foregår så skånsomt som muligt.

 

Statuerer et eksempel

– Enhver vildlaks har stor betydning for bestanden, hvis den når frem og får succes på gydepladsen. Selvom det er erhvervsfiskerne, der fanger langt størstedelen af østersølaksene, er der ingen tvivl om, at den frivillige stramning i sportsfiskernes laksefiskeri vil betyde, at flere laks vil nå gydepladserne i de svenske elve. Trollingklubberne og vi går nu forrest og statuerer et eksempel, som vi håber vil sprede sig, sådan at de biologiske anbefalinger fra ICES til kvoterne i erhvervsfiskeriet fremover bliver taget alvorligt, siger Verner W. Hansen.

 

Laksen er guld værd

Initiativet har andre perspektiver end at sikre laksens fremgang. Økonomisk vil en anderledes forvaltning af fiskeriet nemlig bidrage positivt til økonomien. Trollingfiskeriet efter laks er nemlig mange penge værd for statskassen. Alene i Danmark omsætter lystfiskeriet årligt for godt tre milliarder kroner, og det er dokumenteret, at de største bidragsydere er trollingfiskerne.

-Trollingfiskeriet efter laks i Østersøen er guld værd. Flere undersøgelser viser, at et kg sportsfiskerfanget laks har en værdi af cirka 3.500 kr, så en mere bæredygtig forvaltning, som sikrer de vilde bestandes fremgang, vil helt sikkert blive en god forretning for samfundet, siger Verner W. Hansen.

 

Box: 

Danske trollingklubber, som står bag de frivillige begrænsninger:

  • Gundsø Sportsfiskerforening: Bjarke Stengaard, tlf. 4242 2082 
  • Sjællands Småbådsklub: Bjarne Lehné, tlf. 4050 7371
  • Bornholms Trollingklub: Anders Schou Jensen, 2041 2560