Politidirektøren på Bornholm har lavet et nyt reglement vedrørende sejlads med motordrevne fartøjer, vandscootere m.v. omkring bornholm.
Som jeg læser det, skal man 300 meter væk fra kystlinjen, før båden må være planende – med mindre man er på vej fra eller til en havn og man sejler vinkelret på kysten.
Overtrædelse af dette kan medføre bøde.
Jeg vedhæfter reglementet, så døm selv..
Mvh Søren Dalberg-Pedersen

Reglementet kan læses i større format som dokument på: