Med venlig hilsen
Hans Henrik Reinewald
Gl. Skovgård
Dalegårdsvej 11
3770 Allinge
+45 40 11 75 51
Sunrider – Tejn den 5 april 2012
Så kom vi på havet efter vinterklargøring, og sikken en debut
I området Kineseren – Davids Banke var der held på sideplaner 2 laks 8 og 9
kg
1 laks på den stive 90 fod 4,5 kg og en pæn havørred på 3,5 kg
En god dag i fint selskab med mange både og en fin dag for Martin der ville
fejre sin fødselsdag på havet
Tak til Bill og Mikkel for det fine rensebord der blev indviet.
Med venlig hilsen
Hasse