Vi var en tur på vandet idag og Marianne fik en fisk på 88 cm og 5,64 kg nord for øen. Så fik barnebarnet også set sin første laks..
Marianne og Søren