Laks på 6½ kg og 84 cm, fanget i Trafikken.
Ole Madsen – ombord på Den Nye Murerbalje