Hej till Alle
Titro var en tur sydpå i dag. Der var stadig fisk, det var ikke helt
vores dag da vi mistede 4 fisk som stod af igen  – shit happens…
Der var ellers helt nye kroge på.
Fik dog denne trøstpræmie på 8,85 kg og 98 cm
Den tog Niels Master igen fisket i overfladen.
Knæk og bræk til alle.
Lejf K. Pedersen
“Titro”