D 4/5 13
Lørdag
Jeg havde hjulpet min ven Med at flytte hele formidagen tog jeg en tur
Ud for nexø. Jeg havde nemlig 2 pænt storer på i går efter arbejde
Der desværer sprang mine Forfang det er nok min egen skyld da jeg burde
Ha lavet nye efter en serdeles god tu synder på Men i dag ville jeg ha revance det blev til en på
Knapt 13.5 som leverede En fantastisk kamp
Mvh jan kohlmetz