Hej og forsinket godt nytår
Så blev det igen pensionistvejr og jeg havde min bror Peter med ude.
Var sydpå udenom Torskerende og ned til gravspidsen.
Det blev til 2 fisk til os hver, så en meget fin dag med godt vejr, men
pissekoldt om fingrene. Laksene havde dog vænnet sig til frosten efter
de første dage i denne uge og var igen i hugget.
Denne laks tog i 120 fod på Flasher og hvis/rød gummefisk.
Vægt: 9,1 kg og 97 cm – fin fisk og god fisk med kudt i.
Knækog bræk
Lejf K. Pedersen
“Titro”