Jeg prøvde å sende bilde og rapport på fisket tirsdag, men jeg er ikke

helt venn med min nye android telefon. Mange forsto vel at det var meg

siden dere ikke har så mange norske medlemer i BTK.

Den nevnte laks var 14,5kg i havnen, tok en +12 onsdag i samme område.

Hjemme og arbeider en uke, for å komme ned igjen til weekenden og TMB

som vi kjører med blandet crew under navnet Unionen. Sees på vandet.

K&B Einar F