Lørdag 6/4 var jeg en tur på gavlbænken og fik denne 10 kg laks.
Martin Hansen