Hej
John og jeg tog en tur i dag søndag i læ af Bornholm 2-3 mil ud Svaneke/Listed på kanterne.
Det gav denne fine Bornholmerlaks på 93 cm og vægt 9.50 kg
Den huggede på en Ismo Magnum i Svenskefarver med sorte prikker i 70 fod.
Fin og fed kold ryger.
Det blev desv.ikke til flere hug så der er nok ikke kommet de mange fisk endnu, men vandtemp.
er på vej ned og lå på ca 12 – 12,5 gr. så det kan ikke vare længe før trækkene kommer for at æde.
Vi er klar.
Lejf K. Pedersen
Titro