Jeg fangede denne laks på 8,120 kg og 98 cm lang den 8. maj 1 sømil ud for Vang. 
Med venlig hilsen 
Frank Naumann