Nedenstående er besvarelse af de spørgsmål, som jeg sendte til Fiskeristyrelsen. Mh Poul

 

Spørgsmål 1

Erhvervsfiskere kan åbenbart på hver fisketur helt lovligt sejle i land med op til 9 laks uden at skulle melde det – jf. Fiskeri efter laks/havørred i Østersøen. Landingsmeldinger i E-logbogen (fiskeristyrelsen.dk)

Spørgsmål:   

Gælder det stadig og for både laks med og uden fedtfinne? 

Hvor mange laks må man max lande, hvis det meldes? 

 

Svar

  • Det er korrekt, der kan medbringes 9 stk. laks og eller 9 stk. laks og havørred, uden at der skal ske melding om ankomst til havn.

 

          Der er ikke noget maksimum for hvor mange laks der må landes i forbindelse med en melding om ankomst til havn. Det skal dog bemærkes, at det ikke er tilladt at drive direkte fiskeri efter laks.

(Men man må godt sætte kroge efter havørred. Og få laks som bifangst! – red. PS

 

Spørgsmål 2. 

Herudover kan visse erhvervsfiskere muligvis søge om tilladelse til fiskeri efter laks i Østersøen for fartøjer med Fartøjs Kvote Andele (FKA) og fartøjer indplaceret som Mindre Aktive Fartøjer (MAF) 

 

Spørgsmål:  

Gælder denne ordning stadig? 

Hvor mange laks (antal styk eller antal kilo) gives der tilladelse til? 

Hvor lang en periode kan der ansøges om? 

Kan laks landes uanset fedtfinnestatus? 

Hvor stor en kvote er der afsat til dette fiskeri? 

 

Svar

 

  • Den indsatte tilladelse giver et fartøj tilladelse til fiskeri efter laks i Østersøen. Tilladelsen fastsætter en række særlige vilkår og en række generelle vilkår.

 

  • Ordningen om krav om en tilladelse for at kunne fiske efter laks i Østersøen er fortsat gældende.

 

  • Der gives tilladelse for et år ad gangen.

 

  • Ja, erhvervsfiskere kan lande laks, hvor fedtfinnen ikke er afklippet.

 

  • Kvote på laks er anført i stk. Danmark har en kvote på 13.223 stk. til rådighed i 2022.

 

Håber ovenstående besvarede dine spørgsmål.