Ny rapport fra ICES om laksesituationen i Østersøen er nu online – data er dog fra 2020: I alle Østersøens lakseførende elve estimeres det, at 71 % af kapaciteten er udnyttet, hvilket betyder, at 2.7 million smolts, (fra naturligt gydende vildlaks svømmer ud i havet.

Herudover blev 4.7 million smolts fra klækkerier udsat. Heraf oplyses det, at  3 822 460 fedtfinneklippes.

Østersøens trollingfiskere fanger ifølge rapporten mellem 15 000 og 25 000 laks om året, mens lystfiskere i elvene  fanger 40 000.

Kilde: Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group (WGBAST) (figshare.com)

 

Tilladt bifangst i hovedbassinnet I Østersøen i 2022

Denmark 13 223

 Germany 1 471

Estonia 1 344

 Finland 16 488

Latvia 8 411

  Lithuania 989

 Poland 4 011

 Sweden 17 874

EU I alt 63 811 (både med og uden finneklipning)

 

Tilladt målrettet laksefiskeri:

I Gulf of Finland må Estland og Finland fange 9.204 styk

Og nord for 59 30N må EU fartøjer fiske laks indenfor 4 sømil

Kilde: 2021-09-29-non-paper-updates-2022-fishing-opportunities-regulation_en.pdf (europa.eu)