Så er det snart tid til fornyelse af medlemskab, og som det fremgår af hjemmesiden: http://bornholmstrollingklub.dk/kontakt.html, er kontingent i 2019 forhøjet til 450 kr. For et hustandsmedlem er prisen stadig 150 kr. Kontingent skal være betalt senest 1. marts, og kun medlemmer, der har betalt, bliver lukket ind til den store middag ved generalforsamlingen senere i marts!
P.S. Der er nogle, som allerede har betalt 350 kr.  for 2019, men de pågældende anmodes jf. ovenstående venligst om at indbetale yderligere 100 kr. 
Betaling til Sydbank konto nr.: 6060-0005228232.
Mvh Bestyrelsen