Hej venner
 
Husk der er klubaften kl 19.00 i Bills hytte i aften. Emnerne er:
 
At Stig Lyngby orienterer om forsikringsvilkår hos First Marine
ved Stig Lyngby.
Simon Damkilde gennemgår reglerne om sejlads/fiskeri i og i
nærheden af trafiksepareringen i Bornholmsgattet. Simon
demonstrerer også stik og knob.
 
Mød godt op 🙂
 
Bestyrelsen