Ca 25 medlemmer var mødt op til denne klubaften, hvilket er rigtig godt. Jeg havde den opfattelse at flere fik noget ud af min information omkring diverse instrumenter, det var især godt at jeg blev suppleret af flere med egne erfaringer.

Efter informationen blev flere ting drøftet medlemmerne imellem, herunder flere gode forslag til andre aktiviteter og måder til at bloggen bliver brugt mere, Bestyrelsen har taget forslagene til efterretning og vi drøfter forslagene ved næste bestyrelsesmøde.

Knæk & Bræk

På vegne af Bestyrelsen

Simon

PS.: Dejligt at se der kommer fisk ind på bloggen:-)