Vores aktive kasserer Bill har deltaget i et udvalg vedr. Tejn Havn og der er bl.a. kommet det resultat ud af det, at kommunen har investeret tid og penge i etablering af et renserum i den nordlige ende af havnen. Det nye lokale skal naturligvis indvies på behørig vis, så klubben sørger for øl/vand og pølser i nødvendige mængder. Tilmelding er derfor absolut påkrævet til bill@bornholmstrollingklub.dk senest onsdag aften.

Arrangementet foregår fredag den 7. november kl. 14 i den nordlige ende af Tejn Havn (lossekajen i fiskeribassinet).

Mvh Bestyrelsen/Postmester