Søndag den 19. maj: Endelig et par gode laks på hhv. 10,34 og 15,18 kg, som jeg selv har fanget og selv må beholde.  
Per Sjøstrøm