Evnen til at hygge sig, selv under en geralforsamling,

er kendetegnende for BTK. Bestyrelsen takker for god

ro og orden.