Torsdag den 16. marts kl. 18 00 afholder Bornholms Trollingklub generalforsamling i Nexø Hallen, Stadionvej 22, 3730 Nexø. Dagsorden ifølge vedtægter.

Bagefter er der spisning, som er gratis for medlemmerne.

Hvis man vil deltage i spisningen, skal man tilmelde sig senest den 12. marts inden kl. 18 00 til Lejf Pedersen. Det skal ske på mail: lejfkp@mail.dk.

 Deltagelse
i generalforsamling forudsætter naturligvis medlemskab/betalt kontingent
, som stadigvæk er 450 kr. for
individuelt medlemskab og 150 kr. for hustandsmedlemskab. Betaling
skal ske til Sydbank konto nr. 6060-0005228232. 

Husk tydeligt navn (og evt.
medlemsnummer). SIDSTE BETALINGSFRIST 1. marts. 

M.v.h. Bestyrelsen