Er der ingen, der har fotos fra træffet i Hammerhavnen? Postmesteren
 
Nå, ikke! – og så alligevel. Tak Simon