Planerboard tilladt!
Tilladelsen til brug af planerboard i visse områder af dansk farvand har været syltet længe, fordi bestemmelsen indgik i en større revidering af bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri, som man på andre områder ikke rigtig kunne blive enige om. Fiskeridirektoratet skar derfor igennem den 10. november 2011, trak bestemmelserne om planerboard ud af den samlede pakke og udsendte en særskilt ændring af bekendtgørelsen.
Hovedbudskabet er:
» Det er tilladt at anvende planerboard i Østersøen syd for linjen Stevns røde fyr til Falsterbo fyr samt øst for linjen fra Gedser ret øst til 12°00′ østlig længde og ret syd langs 12°00′ østlig længde. Fiskeri med planerboard er dog ikke tilladt fra lavvandslinjen og indtil 3 sømil i det angivne område. På liner, der spiles ved hjælp af planerboard, må alene anvendes 1 endeagn (blink, spinner, wobler, flue eller lign. ).«
Man skal altså 3 sømil fra land for at anvende planerboard lovligt. Tilladelsen gælder fra den 12. november 2011.
Mvh Postmaster