Kære medlemmer af bornholms trollingklub
På grund af krav til foreningen fra Sydbank og for at undgå en engangsydelse på kr 3500 samt et månedligt abonnement på kr. 300

Indkaldes I hermed til ekstraordinær generalforsamling den 25.5 kl. 16.00 med følgende ændring til vedtægternes paragraf 14:

Teksten “ved økonomiske dispositioner over kr 2000 kræves underskrift af formand og kasserer i forening”

Slettes i vedtægterne.

Dette er desværre nødvendigt for at undgå unødige udgifter.

Umiddelbart derefter går vi over til den mere spændende uddeling af præmier I bornholmerlaksen og efterfølgende grill og hygge.

Pbv
Peter

... skrevet af: Bestyrelsen