Referat, bestyrelsesmøde 7. september 2010. Bornholms Trollingklub.

 

Deltagere:

Formand :                                   Anders Schou Jensen (ASJ)

Næstformand:                           Mikkel Stenbæk (MS)

Kasserer:                                     Per Sjøstrøm (PS)

Best medl.:                                 Lejf K. Pedersen (LKP) (afbud)

Best medl.:                                 Tim Sommer (TS)

Best suppl.:                                 Flemming Snowman (FS)

Best suppl.:                                 Mads Ørum (MØ) (afbud)

Best suppl.:                                 Simon Christensen (SC)

 

Dagsordenen

1.        Orientering

2.        Opfølgning på aktioner sidste referat

3.        Aktivitetsudvalgets fremtid

4.        Christiansø tur andre aktiviteter

5.        Bornholmerlaksen

6.        Havnestof

7.        Eventuelt

8.        Næste møde

 

Ad 1:

Mikkel runddelte opdaterede medlemslister, hvor det fremgik at der var godt 100 betalende medlemmer og hvor de få som havde glemt at betale var markeret. De der ikke har betalt (og ikke har meldt sig ud) er nu fjernet fra listen.

 

Ad 2:

Kommer under andre punkter

 

Ad 3:

Alex (formand for aktivitetsudvalget) har meddelt, at han samt hele aktivitetsudvalget trækker sig.

Det tog bestyrelsen til efterretning og besluttede at de selv styrer klubbens aktiviteter (som før udvalget blev oprettet) se punkt 4.

 

Ad 4:

Christiansøturen blev fastsat til fredag/lørdag den 1.2. oktober, alternativt 7.8. oktober.  Vi sejler over fredag eftermiddag, har fællesspisning på kroen kl. 18.00 morgenmad om lørdagen, trolling lørdag til kl. 16.00, hvor der er opvejning og efterfølgende sejler vi tilbage til Bornholm.

100kr i deltagerbetaling (mad/morgenmad) resten betaler klubben. Per er tovholder.

Lejf køber tre præmier (Sportsdres/ Butik Maritim/ Chek point)

Klubaften i Bills hytte tirsdag den 28. september, hvor vi bla skal snakke om Christiansøturen m.m. Der vil også den aften blive trukket lod om de tilbageleverede præmier fra bornholmerlaksen. Kun de deltagere der var til Bornholmerlaksens afslutning på Verona har mulighed for at vinde en præmie. (behøver ikke at møde op til klubaftenen, men det ville jo være godt hvis de er der)

 

Ad 5:

Den samlede bestyrelse besluttede at Bornholmerlaksen ikke vil blive startet op i den kommende sæsson. Bornholmerlaksen har med sit regelsæt og de store præmier været en meget tidskrævende konkurrence at håndtere for bestyrelsen, så vi vil fremover fokusere på andre konkurrencer/ aktiviteter som bedre tilgodeser § 2 i vores vedtægter, hvor vi bla skal ”styrke det sociale sammenhold imellem trollingfiskere på Bornholm”

Vi vil derfor fremover i bestyrelsen forsøge at tilbyde andre konkurrence former og aktiviteter som bedre samler og styrker klubben.

 

Ad 6:

SC har som skrevet i sidste referat haft møde med Rønne havn og forhandlet priserne til den nye rampe i Sydhavnen til 1000,- for et årskort, 200,- for et ugekort, 50,- for et dagskort. Vi får en på årskortet en rabat på 15 %. Kortene kan købes på havnekontoret (overfor Q8 tanken) eller man kan ringe og købe det af havnevagten mellem 06.00 og 24.00 (56950678)

SC omtalte også at hvis der kunne samles 15 årskort i klubben kunne der gives noget mere rabat (50%)

MS og SC sætter aftalen ind på hjemmesiden som SC generelt fremover opdaterer vedr. havne forhold.

SC påtalte igen de specielle forhold der er på øen i forbindelse med et fælles rampekort (kr. 343,-/år) til de kommunale havne, som bl.a. ikke fungerer i Nørrekås. SC har forfulgt sagen og har efter 28 mails endelig fået det svar at han kan få udleveret en nøgle af Morten.

Rampen i Snogebæk følger SC også op på.

 

PS bemærkede vedr. Tegn klubhusprojekt (husbåd), at den formentlig ikke skal laves med Bornholms arbejdskraft og at han derfor ikke syntes vi skulle være med i projektet. Vi var i bestyrelsen også noget usikre på om vi ville få mulighed for at betale vores del af driftsøkonomien når den stod færdig. 

 

Ad 7:

PS orienterede om lakseudsætningsplaner som endnu ikke var kommet på plads, men som han igen vil forsøgt politisk at få gang i. ASJ bemærkede, at hvis der ikke er vilje/muligheder hos biologer eller politikere til at få gang i lakseudsætninger omkring Bornholm skal bestyrelsen nedprioritere indsatsen og kanalisere pengene over i andre klubtiltag.  

 

PS meddelte at han snarest sammen med Mikkel vil bede Bill om at hjælpe/overtage kasserer opgaverne. PS bebudede at hans travle hverdag og det bøvl der havde været med bornholmerlaksen ville medføre at han fik mindre tid til bestyrelsesarbejde.

MS oplyste at han nu var så engageret i sin søns motorcross aktiviteter, at han desværre måtte fravælge trolling klubben ved næste valg. Bestyrelsen forstod naturligvis MS’s beslutning, men kunne også se en stor opgave i at overtage de mange opgaver som MS helt fra klubbens start har udført.

Bestyrelsen vil til de næste bestyrelsesmøder finde løsninger på, hvordan vi kommer videre med ovennævnte udmeldinger så vi kan fastholde og styrke klubbens ide.     

 

Ad 8:

Næste møde tirsdag 12. oktober kl. 19.00. sted senere.

 

8/09-10

Mvh Anders