Goddag venner
Som I Kan se var vi en tur sydvester på i dag
God tur med et par gode fisk og nogle filetfisk på 4-5 kg
samt en havørred på ca 4 kg, dem har vi ikke været forvænt med denne sæson.
Laksen her vejede 9 kg.
JOhn Eriksen