Så var der et par laks på 4 og 5 kg vest for Arnager den 14. april. De tog begge i overfladen på Ismo og Big Edd.
Knæk og Bræk
Anders