20/04-2013.En lille fin fisk fanget på silderyggenpå 4kg.Hilsen Jogvan.S.Frederiksen