Referat, bestyrelsesmøde 12. oktober 2010. Bornholms Trollingklub.

 

Deltagere:

Formand :                                   Anders Schou Jensen (ASJ)

Næstformand:                           Mikkel Stenbæk (MS)

Kasserer:                                     Per Sjøstrøm (PS)

Best medl.:                                 Lejf K. Pedersen (LKP)

Best medl.:                                 Tim Sommer (TS)

Best suppl.:                                 Flemming Snowman (FS)

Best suppl.:                                 Mads Ørum (MØ) (afbud)

Best suppl.:                                 Simon Christensen (SC)

 

Dagsordenen

1.        Orientering

2.        Opfølgning på aktioner fra sidste referat

3.        Opfølgning på Christiansø tur og andre aktiviteter

4.        BLOK FISK Regler, præsentation på hjemmesiden, præmier m.m.

5.        Havnestof

6.        Eventuelt

7.        Næste møde

 

Ad 1:

Intet nyt

 

Ad 2:

Kommer under andre punkter

 

Ad 3:

Christiansø turen var en stor succes, med god hjælp fra Jens og andre fra øen.

Det var ikke helt klart beskrevet i tilmeldingsproceduren hvem der kunne deltage, hvilket vi fremover vil præcisere. Det er for medlemmer af BTK, samt medlemmer i venskabsklubberne SSK, FSK og JSK. Man kan godt tage gæster med på turen (ikke medlemmer) de skal dog betale den fulde pris for deltagelse (ca. kr. 300,-) (medlemmer betaler kun kr. 100,-)

 

Spontan-turen i lørdags var også en stor succes arrangementsmæssigt, med hyggelig afslutning på Tegn havn, her en stor tak til Simon. Fiskene ville dog ikke lege med så præmierne går videre til næste konkurrence.

 

Næste klubaften bliver 4. november hvor Simon vil holde et indlæg om emnet instrumenter generelt i båden(se andetsteds på hjemmesiden). Den 8. december vil vi igen holde klubaften med lidt god julestemning, som Tim koordinerer. Begge arrangementer forventes afholdt i Bill’s hytte, Simon aftaler datoerne med Bill så di kommer ind i aktivitetskalenderen.

Per bemærkede at vi også skulle forsøge at få afprøvet nødraketter evt. til en af de kommende klubaftener. Per koordinerer med myndigheder m.m. Per bemærkede også et fladfiske arrangementet m.m.

Senere vil der også blive forsøgt at afholde en klubaften i et svømmebassin, med test af flydedragter, flåder m.m. Simon tager aktion.

Det blev også nævnt at der måske skulle afholdes en julegaveafprøvnings konkurrence 3. juledag.

 

Ad 4:

BLOK FISKEN er en ny konkurrence vi starter op på hjemmesiden Simon er BLOK FISK minister og styrer overordnet konkurrencen.

Vi var enige om at den skal køres med meget enkle regler, hvor bl.a.:

Alle medlemmer kan deltage uanset om de sejler alene, har andre (ikke medlemmer) i båden, er med i en anden båd.

Tilmelding af fisk (fiskehistorie) skal tilgå blokken senest 4 dage efter fangst/episode.

Der bliver udråbt en vinder hver den 1. i måneden. Dommerkomiteen består af bestyrelsesmedlemmerne Simon, Lejf og Per.

Præmierne indkøbes/sponseres på skift af øens trollinggrej leverandører. (Sportsdres, Butik maritim, Chek point marine, m.fl.) Simon og Lejf indkøber præmierne.

Endelige regler m.m. vil blive beskrevet på hjemmesiden, aktion Simon.

 

Under emnet blev andre års konkurrencer drøftet, hvor bla Lejf foreslog en klubmesterskabs konkurrence.   

     

Ad 5:

Intet nyt.

 

Ad 6:

Simon bemærkede at spontankonkurrencen gik rigtig godt, men at der var internt splid i bestyrelsen om tilmeldingsprocedurer. Det fandt han yderst uheldigt og uacceptabelt. 

Det startede en længere diskussion om generel opførsel og moral nogle bestyrelses medlemmerne imellem. 

Anders opfordre til at bestyrelsen fremover undgår den slags episoder og bruger energien på at bakke hinanden op, så vi til enhver tid fremstår som en enig bestyrelse.

Det vil give konsekvenser, hvis det ikke efterleves.

 

Anders meddelte at han skal til Trolling møde 18. oktober.

 

Ad 7:

Næste møde tirsdag 9. november kl. 19.00. sted senere.

 

13./10.-10

Mvh Anders