Jan Svenstrup foreslår i sin kommentar til mit seneste indlæg, at der indføres en bag limit på 3 laks ligesom i tysk farvand og på de svenske søer. Det er Bornholms Trollingklub helt enig i, og det praktiseres da også allerede i klubbens regi, idet der ved klubarrangementer kun kan indvejes 3 laks. Vi ser da også gerne, at der indføres kvoter ved alle andre arrangementer, bl.a. ved trollingtræffet i Melsted, hvor mange bådes laksefangster er helt ude af spiselige proportioner.
Poul Stadler, Bornholm