Der er ændringer i proceduren vedr. bustur til bådmessen i Fredericia lørdag den 23. februar 2019!

Da busselskabet skal bestille og betale færgebillet snarest, rykkes tilmeldingsfristen frem til fredag den 25. januar – altså vil du med på en hyggelig busrejse tværs over Danmark, så meld dig til kas@bornholmstrollingklub.dk. Prisen er stadig 350 kr. for medlemmer og pårørende for alt –  bortset fra mad samt båd- og grejkøb.

Mvh Bestyrelsen