Igen i år deltog vi i tunmærkningsprojektet under DTU-aqua. Det blev afholdt i to etaper – dels et par uger ud fra Skagen, og dels en god uges tid ud fra Helsingør.
Bornholm var igen i år stærkt repræsenteret ved 5 både, så øen har efterladt sit aftryk på projektet.
På vores båd fik vi ialt fanget 8 store tun, hvoraf de 6 blev overleveret til mærkebåden til mærkning. Vi havde et enkelt dobbelthug – hold da op – så er der gang i den…
Man mærkede også et sus fra historiens vinger, da vi som de første siden begyndelsen af 60′ erne lå ankret op og fiskede efter tun i Øresund ud for kystens Perle..
Alt i alt en fantastisk tur, som vi håber kan gentages næste år.
Igen i år har vores gast Claus Bo lavet en film om turen, som kan nydes her:
https://youtu.be/oqbMzX6bqdk
God fornøjelse, og knæk og bræk fra besætningen på Baron