Fanget på Gavlbænken d.05.05 – 7,435 kg
og 104 cm.
Med venlig hilsen

Bill R. Hansen