Referat, bestyrelsesmøde 11. januar 2011. Bornholms Trollingklub.

 

Deltagere:

Formand :                                   Anders Schou Jensen (ASJ)

Næstformand:                          Mikkel Stenbæk (MS)

Kasserer:                                     Per Sjøstrøm (PS) (afbud)

Best medl.:                                 Lejf K. Pedersen (LKP) (afbud)

Best medl.:                                 Tim Sommer (TS)

Best suppl.:                                 Mads Ørum (MØ)

Best suppl.:                                 Simon Christensen (SC)

 

Dagsordenen

1.        Orientering

2.        Generalforsamling (dato/sted, beretning, regnskab, valg m.m.)

3.        Aktiviteter.

4.        Eventuelt.

5.        Næste møde.

 

Ad 1:

 

SC orienterede om at han nu havde overtaget hjemmesiden fra MS og havde opdateret hjemmesiden bl.a. vedrørende:

·         Blokfisk regler

·         Spontan konkurrence regler

·         Sejler guide under øens havne m.m.

SC havde også oprettet en ny fane, så vi kan udveksle MMSI numre og kaldesignal på siden.

 

Der blev også orienteret om en speciel forsikrings sag. Hvor vi som bestyrelse blev enige om, at vi kun aktivt går ind i den slags sager, hvis vi får skriftlige henvendelse herom.

 

Ad 2.

 

Dato for generalforsamlingen blev aftalt til tirsdag den 8. marts 2011 kl. 18.00 med efterfølgende spisning ca. kl. 19.30.

 

Da PS har et meget travlt forår forsøger vi for første gang at holde arrangementet et andet sted end på Verona. Der blev peget på evt. Valhalla i Årsballe SC undersøger mulighederne.

 

ASJ laver beretning.

 

MS og PS havde næsten regnskabet 2010 klar til de to revisorer (inden 15. februar) Umiddelbart så regnskabet godt ud.

Budget vil igen i år kun blive oplyst i meget grove hovedtal for 2011.

Vedr. valg vil der blive et skift i bestyrelsen da MS ønsker at udtræde. Bestyrelsen vil dog pege på SC som ny næstformand. Kassere posten vil også ændre person da PS ønsker at blive menigt medlem i bestyrelsen så. Her vil bestyrelsen pege på Bill som ny kasserer. Et skift af bestyrelsessuppleanter vil måske blive aktuelt da der er behov for mindst en ny suppleant.

 

Ad 3:

 

Svømmehalsarrangementet er et fantastisk tilbud til medlemmerne, tilmeldingen er dog noget træg. Opgaverne til arrangementet er fordelt på følgende: SC tovholder mad m.m., MS sørger for transport af flåder m.m. samt er dykker i forbindelse med arrangementet. TS sørger for drikkevarer m.m. Hele bestyrelsen (som har mulig for at deltage) møder ca. kl 15.00 så vi kan dække bord m.m.  

 

Bestyrelsen blev enig om at fastholde det nuværende aktivitets niveauet foreløbig med Blok Fisk, en månedlig klubaften, en månedlig spontantur. Omkostningen til dette er 2-3000,- pr måned (i de måneder det kører).

Næste klubaften blev aftalt til tirsdag den 22. februar kl. 19.00 i Bills hytte. Temaet er grejbytte aften.

SC får det ind på hjemmesiden.  

 

Ad 4:

Intet

 

Næste opfølgning ved bestyrelsesmøder afholdes i forbindelse med arrangementer lørdag den 22. januar og tirsdag 8. februar.

 

Mvh Anders