Deltagere Bornholmerlaksen 2023/2024

Preben Finne

Flemming Bertelsen

Jens Jensen

Mogens Jensen

Bjarne Knudsen

Kim Nielsen

Erling Viborg

Marianne Dalber-Pedersen

Søren Dalberg-Pedersen

Finn Skoubjerg Andersen

Peter Pedersen

Bill R. Hansen

Majlis Pedersen

Steen Pedersen

Jogvan Frederiksen

Casper Plum

Gert Jørgensen

Bent Paulsen

Jonna Høj

Sven Sparholt

John Eriksen

Leif K. Pedersen

Kenny Olsen

Anders S Jensen

Jørgen Mandsberg

Jens Ipsen

Per Lindgren

John P. Jarmskor

Per Sjøstrøm

Bernt Koefoed

Johnny Armstrup

Freja Jensen

Jesper Lodberg

Jørgen Kim Christiansen

John Rosenberg

Mick Kirk

Vores sponsorer

Nedenstående firmaer bakker i forskelligt omfang op om klubbens aktiviteter, så Bornholms Trollingklubs medlemmer kan jo passende gøre gengæld ved at støtte vores sponsorer!

Hovedsponsorer

Øvrige sponsorer