logo                     Lidt historie


Trolling er ikke nogen ny opfindelse. Teknikken med at slæbe agn efter en båd har været brugt i umindelige tider - 'dørgning' i overfladen og dybere, når linen blev belastet med bly eller lignende har været anvendt længe. Ordet 'trolling' er heller ikke nyt - se fx nedenstående annonce fra 1955 for den enestående 'Koreapirk' til bl.a. trolling.

                           

Lidt nyere historie:
Omkring 1990 begyndte de første trollingbåde at dukke op på Bornholm, og interessen for fiskeriet efter laks tog for alvor fart, da klækkeriet i Nexø blev etableret, og der blev udsat omkring 120.000 smolt i netbure ved Tejn fra 1995 til 1999, hvor de store udsætninger ophørte. I årene herefter - indtil 2005 - blev der udført nogle prægningsforsøg med 15.000 laks årligt. Selv om antallet af laks i en periode var for nedadgående kom der flere og flere trollingfiskere til, ikke mindst på grund af den opmærksomhed, som det store træf Trolling Master Bornholm skabte.I 2007 blev en hel del af øens mange trollingfiskere langt og længe enige om at gå sammen og stifte en småbådsklub, som fik navnet BORNHOLMS TROLLINGKLUB, selv om medlemmerne også bruger deres både til andet fiskeri end trolling efter laks. Klubben afholder jævnligt klubaftener i vinterhalvåret,  arrangerer fællesture samt konkurrencer med fine præmier (se 'Kalender' og 'Bornholmerlaksen')  og skaffer medlemstilbud. På siden 'Indmeldelse' kan du finde vejledning om optagelse i klubben.


Lidt mere historie:
Selv om der først rigtigt kom gang i det bornholmske trollingfiskeri i 1990-91, så var der tidligere en artikel om fiskeri med downriggergrej ved Bornholm i fiskemagasinet Fisk & Fri. Bladets lystfiskerskribent havde nemlig fået redaktionsbåden sendt til Bornholm og prøvede i september 1989 sammen med et par andre lystfiskere at fange laks med den 'nye' metode:Trollingklubbens første logo fra 2007 blev valgt ved en afstemning blandt de daværende medlemmer.
 Ny adresse til bloggen.
Du kan nu sende MAIL og MMS til
blog(snabel a)bornholmstrollingklub.dk
(den er lidt nemmere at huske og indtil videre - SPAMFRI!)

Medlemmer i klubben p.t.: 73

besøgstæller: klik og kig.